Złoty medal dla trójwymiarowej elektrody PV

Innowacyjna trójwymiarowa elektroda PV, opracowana przez Instytut Fizyki PAN, została nagrodzona Złotym Medalem Targów ENEX/ENEX Nowa Energia.