PRZEGLĄD PRASY. Z szacunków IGWP opublikowanych przez Dziennik Gazeta Prawna wynika, że po przyjęciu nowej ustawy Prawo wodne Polaków czekają podwyżki cen wody nawet o ok. 15 – 17 proc. Największy wzrost cen, który wyniesie 28,6 proc., prognozowany jest dla Czempinia w Wielkopolsce.

Ustawa, nad którą jeszcze w tym miesiącu ma pochylić się Rada Ministrów, zakłada m.in. wprowadzenie nowych stawek za pobór wody podziemnej, co dla firm wod-kan oznacza wzrost opłaty środowiskowej o 700 proc., a w największych przedsiębiorstwach nawet o 1000 proc.

Analiza przeprowadzona przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” wskazuje, że w wyniku tych zmian w cenie wody (średnia cena 3–4 zł netto za 1 m3) dostarczanej do odbiorców zawarte będzie od kilkunastu do dwudziestu kilku procent opłaty środowiskowej.

Prezes IGWP, Dorota Jakuta w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna podkreśla: – Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidziane w projekcie nowej ustawy spowodują drastyczny wzrost kosztów działalności wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a w konsekwencji co najmniej kilkunastoprocentową podwyżkę stawek opłat za wodę, które dotkną nas wszystkich.

W Dzienniku Gazeta Prawna czytamy, że Izba kwestionuje zasadność proponowanych w ustawie zmian i powołując się na obowiązki wynikające z ramowej dyrektywy wodnej, oczekuje powrotu do dotychczasowego sposobu naliczania opłat i ich wysokości. Ponadto zaznacza, że jeżeli Ministerstwo Środowiska nie uwzględni wielokrotnie zgłaszanych postulatów branży wod-kan, to ceny mogą wzrosnąć do granicy akceptowalności społecznej lub ją przekroczyć.

– Kilkugroszowy wzrost opłaty za pobór wody wydaje się nieznaczący, tymczasem odbija się na ostatecznym koszcie dostarczenia towaru. Zatem jeżeli on wzrośnie, wyższe będą również rachunki za wodę, bo branża przerzuci je na mieszkańców – powiedział w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

Od kiedy podwyżki?

Ceny wody prawdopodobnie nie wzrosną z dniem wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 stycznia 2017 r. ale z dniem uchwalenia nowych taryf przez przedsiębiorstwa. Wiele z nich przyjęło stawki taryf częściowo na rok 2017 rok. – Wejście w życie ustawy ze znacznie podwyższonymi stawkami opłat w roku taryfowym może zatem zachwiać płynnością finansową wielu przedsiębiorstw. Ustawa powinna obowiązywać od pierwszego dnia nowo uchwalonej taryfy opłat za wodę i ścieki, indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa – wyjaśnia w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna, Dorota Jakuta.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Podwyżki ceny za wodę i ścieki będą na poziomie 100% w ciągu najbliższych lat i to bez większego związku z działaniami rządu, smutne, czytaj dlaczego na: naszawoda.blogspot.com Patrz POST numer 18

Skomentuj