10 marca 2023 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład zarządu spółki Gdańskie Wodociągi. Prezesem jest Jacek Kieloch, związany ze spółką od 27 lat. W miejsce byłej wiceprezes powołana została Magdalena Rusakiewicz, do zarządu dołączy także Dariusz Słodkowski.

– Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach, rosnące w ekspresowym tempie ceny energii stają się problematyczne dla każdej spółki komunalnej, dlatego potrzebujemy menedżera, który będzie odpowiadał za proces samowystarczalności energetycznej. Pan Dariusz Słodkowski ma doświadczenie w różnych projektach specjalnych, a do tego bardzo dobrze zna możliwości miasta Gdańska i spółek komunalnych. – mówi Izabela Kuś, przewodnicząca Rady Nadzorczej. – Z kolei pani Magdalena Rusakiewicz zastąpi poprzednią wiceprezes, która zakończyła pracę w naszej firmie. Bardzo dobrze zna spółkę, ma doświadczenie w obszarze relacji z klientem, będzie również odpowiadała za kwestie marketingu, komunikacji i relacji z pracownikami.

Dariusz Słodkowski

Dariusz Słodkowski to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2020 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Operacyjnego w Międzynarodowych Targach Gdańskich. Odpowiedzialny był za doradztwo i wybór rozwiązań technicznych podczas powstawania Szpitala Tymczasowego COVID-19, a w czasach nie związanych z pandemią za techniczną organizację Jarmarku św. Dominka. Słodkowski w latach 2015-2020 pracował w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Jako kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej pracował w zespole opracowującym i wdrażającym pierwszą w Polsce Uchwałę Krajobrazową. W latach 2010-2014 był miejskim radnym. Do swoich osobistych sukcesów może zaliczyć fakt, iż był założycielem, a następnie Przewodniczącym Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Gdańska. W latach 2008-2015 jako przedsiębiorca prowadził własną firmę informatyczną.

Magdalena Rusakiewicz

Magdalena Rusakiewicz to manager z ponad 20-letnim stażem. Od 8 lat odpowiedzialna za promocję i komunikację w spółce Saur Neptun Gdańsk a obecnie Gdańskich Wodociągów. Ukończyła studia Executive Master Businnes of Administration (MBA), a wcześniej Dziennikarstwo a następnie Zarządzanie Organizacją na Politechnice Gdańskiej. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe na kierunku PR i Komunikacja Strategiczna w Firmie pisząc pracę dyplomową nt. PR w kryzysie.

Doświadczenie w komunikacji zdobywała przez 10 lat jako dziennikarka w Dzienniku Bałtyckim – w czasie kiedy to tytuł był niezależną i najbardziej poczytną gazetą na Pomorzu. Następnie 5 lat pracowała w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku wspierając komunikacyjnie tematykę polityki gospodarczej. Jest to wielozadaniowiec odporny na pracę w stresie i pod presją czasu. Przez osiem ostatnich lat odpowiadała za wdrażanie strategii promocyjno-komunikacyjnych gdańskich wodociągów. Jak mało kto zna spółkę – jej zespół, jej silne i słabsze strony. Otwarta na dialog, energiczna. Woda to jej żywioł – zarówno ta z kranu – do picia, jak i w basenie, bo Magdalena po pracy pływa. Jest aktualną mistrzynią Polski w pływaniu w kategoriach masters.

Dawniej SAUR Neptun Gdańsk, od stycznia 2023 Wodociągi Gdańskie

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 miasto Gdańsk stało się właścicielem 100 procent udziałów SAUR Neptun Gdańsk. To właśnie od 2023 roku zmianie uległa nazwa spółki z Saur Neptun Gdańsk na Gdańskie Wodociągi.

Miasto Gdańsk i SAUR International podpisały umowę, na mocy której gmina odkupiła od francuskiego współwłaściciela 51% akcji Spółki SAUR Neptun Gdańsk, co pozwoliło uzyskać pełną kontrolę nad świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od początku 2023 roku. Transakcja ta stała się możliwa po tym, jak zgodę na ten zakup wyraziła Rada Miasta Gdańska, która wpisała do Wieloletniego Planu Finansowego 45 milionów złotych na odkupienie akcji w spółce wodociągowej. Umowa uprawomocniła się po wydaniu pozytywnej opinia UOKIK.

Miasto przejęło na własność cały majątek SAUR Neptun Gdańsk, tj. nieruchomości, flotę specjalistycznych samochodów, laboratoria oraz oprogramowanie i sprzęt. W spółce pozostał też cały zespół doświadczonych fachowców, wśród których są operatorzy ujęć wody, odpowiadający za bezpieczeństwo dostaw, operatorzy oczyszczalni ścieków, dyspozytorzy systemu, mistrzowie i inżynierowie odpowiadający za naprawy i utrzymanie sieci, laboranci, obsługa klienta, pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespoły automatyków, energetyków dbających bezpieczeństwo obiektów.

Przejęcie to realne oszczędności

Zastosowane przez władze Gdańska rozwiązanie polegające na wykupie 51% akcji od SAUR to realne korzyści finansowe. Wartość bilansowa SNG na koniec 2020 roku wyniosła 122 mln zł. Aby zorganizować nową spółkę lub przenieść tę działalność na przykład do GIWK, trzeba by wydać około 120 mln zł. Oznacza to, że podejmując decyzję o zakupie za 43,7 mln zł akcji od francuskich współwłaścicieli, Gdańsk oszczędził około 76,3 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj