Które miasto najlepiej rewitalizuje swoje budynki: Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Konin, Toruń, Piekary Śląskie, Wrocław, Zamość, Trzcińsko-Zdrój, a może Żyrardów?  Zobacz, które z nich zwyciężyło w plebiscycie przygotowanym specjalnie dla czytelników Portalu Komunalnego!

Zwycięskim miastem, gdzie rewitalizacja została przeprowadzona w sposób kompleksowy jako proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, a w efekcie najbardziej zdegradowane obszary wyprowadzono ze stanu kryzysowego zostały Kielce.

Miasto zdobyło 3867 głosów, co stanowi aż  49% wszystkich ocen! Kolejne miejsca na podium zajęły: Konin (40% głosów) oraz Bydgoszcz (5%). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszej zabawie!

Wszystkie miasta, które brały udział w głosowaniu oraz bogate galerie przeprowadzonych rewitalizacji można obejrzeć TUTAJ.

O zwycięzcy

Inwestycja pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)” – polegała na przebudowie Rynku i Placu Św. Tekli, ulicy Małej i Dużej na odcinku od Rynku do ul. Sienkiewicza. Wymienione zostały wszystkie elementy konstrukcji jezdni i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową lub zabezpieczeniem kolidujących elementów infrastruktury technicznej. W nowej granitowej posadzce Rynku zainstalowano wodotryski oraz oświetlenie. Kamiennym murkiem zaznaczono miejsce, w którym stał zabytkowy kielecki ratusz. Na płycie Rynku usytuowano pręgierz oraz zabytkową pompę.

Z kolei inwestycja pn: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3” – obejmowała przebudowę, rozbudowę i nadbudowę historycznego zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej w Kielcach, wraz z rekonstrukcją budynku Bramnego stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Parkiem im. S. Staszica, ul. Zamkową, terenem Pałacu Biskupów Krakowskich a Placem Najświętszej Maryi Panny. Przebudowane pomieszczenia mają charakter wystawienniczy, sal ekspozycyjnych, wykładowych, pracowni ceramicznych i naukowych oraz czytelni. W obiektach tych, ma swoją siedzibę „Wzgórze Zamkowe”, realizujące swoją działalność poprzez dwie instytucje o charakterze historyczno-edukacyjnym i kulturalno-artystycznym. Pierwszą część Wzgórza zajmuje Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej – drugą Institute of Design Kielce.

Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I wynosi 59,8 mln zł z czego dofinansowanie z UE to 45 mln zł. Wartość całkowita zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku) wynosi 12,4 mln zł, natomiast wartość całkowita zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3 stanowi 15,4 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj