Modernizacja pierwszego na świecie połączenia wieloterminalowego zwiększa dostawy energii odnawialnej i stabilność sieci na najbliższe dziesięciolecia.

ABB zakończyła modernizację i przebudowę trzech stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) na linii przesyłowej między prowincją Quebec w Kanadzie a regionem Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych. Zamówienie zrealizowano dla wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Kanadzie i USA: Hydro-Quebec i National Grid. Połączenie o długości 1500 km umożliwi gęsto zaludnionym ośrodkom, jak Boston, korzystanie z alternatywnych źródeł energii elektrycznej.

OZE bardziej dostępne

To połączenie wzajemne było pierwszym na świecie połączeniem wieloterminalowym i od czasu uruchomienia go na początku lat 90. XX wieku dostarcza czystą energię elektryczną z elektrowni wodnych do gęsto zaludnionych aglomeracji Montrealu i Bostonu. Wykorzystując swoją zdolność przesyłową rzędu 2000 MW, może dostarczać wystarczającą ilość energii elektrycznej dla 3,8 mln mieszkańców (biorąc pod uwagę średnie zużycie energii przez gospodarstwa domowe w USA).

Dlatego też bardzo istotne podczas realizacji projektu było skrócenie do minimum czasu, w którym występowałyby zakłócenia dostaw energii, a także szybkie przywrócenie komercyjnej eksploatacji. W ramach tej ostatniej modernizacji ABB zastąpiła dotychczasowe urządzenia i oprogramowanie działające na potrzeby połączenia najnowocześniejszym systemem sterowania i zabezpieczeń MACH. Dzięki temu zapewniono ciągłość, niezawodność i dokładność regulowania dostaw energii elektrycznej. Umożliwiono także przeprowadzenie zaawansowanych badań w zakresie sieci inteligentnych z myślą o podjęciu w niedługim czasie dalszej optymalizacji sieci.

Kluczowy element

System sterowania i zabezpieczeń MACH był kluczowym elementem modernizacji przeprowadzonej przez ABB. MACH jest „mózgiem” połączenia HVDC. System zapewnia wysoki stopień integracji w celu obsługi funkcji sterowania i zabezpieczeń, zaprojektowanych tak, aby działać nieustannie przez całą dobę w okresie dziesięcioleci. Posiada również zaawansowane funkcje rejestracji błędów i zdalnego sterowania. Na całym świecie funkcjonuje ponad 1100 tego typu systemów.

– Byliśmy pionierami technologii HVDC i nadal wytyczamy nowe szlaki poprzez innowacje, jak w przypadku najnowszego systemu sterowania, który instalujemy w ramach tego projektu – powiedział Patrick Fragman, dyrektor zarządzający biznesu systemów sieciowych w ramach Dywizji Produktów i Systemów Energetyki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj