1 / 5

Elektroodpady to gorący temat. Potwierdziła to ożywiona dyskusja, szerokie grono gości i prelegentów oraz rekordowa liczba uczestników konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” w Warszawie. Wnioski ze spotkania zostaną przekazane wiceministrowi środowiska Sławomirowi Mazurkowi.

Otwarcia konferencji poświęconej zużytemu sprzętowi elektrycznemu i elektronicznemu dokonał minister Sławomir Mazurek, odpowiedzialny w Ministerstwie Środowiska za gospodarkę odpadami. Obecna również była Dyrektor Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Na sali zebranych było prawie 130 osób reprezentujących wszystkie zaangażowane w budowę systemu recyklingu ZSEE w Polsce sektory, czyli producenci (wprowadzający), zbierający, przetwarzający i recyklerzy. Obecni byli także szefowie 5 organizacji odzysku, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, instytutów badawczych i prasy.

W przewodnim przemówieniu, wiceminister Mazurek wymienił wyzwania, jakie czekają Polskę, polska gospodarkę i ustawodawców. Nakreślił ogólny trend dalszego rozwoju szeroko rozumianej gospodarki odpadami. – Chcemy skupić się na legislacji i wzmacnianiu instytucji. Jeśli chodzi o legislację, to będziemy działać w kierunku doskonalenia prawa. Będziemy jednak konsultować nasze działania z państwem – zwrócił się S. Mazurek do branży. – Ważne, by ta dyskusja była oparta na właściwej metodologii, na właściwych wskaźnikach, tak byśmy rozmawiali nie o woli i chęciach, ale o konkretnych liczbach. Drugim elementem naszej polityki jest wzmacnianie służb ochrony środowiska, aby były skutecznym narzędziem w realizowaniu polityki państwa – dodał.

Za wyjątkowo istotną uznał pracę nad walką z szarą strefa i istniejącymi nieprawidłowościami ograniczającymi przedsiębiorczość. Wspomniał także o potrzebie prac nad budową ogólnopolskiego systemu monitoringu przepływu odpadów.

Jakie wyzwania stoją przed branżą recyklingu ZSEE?

W pierwszej prezentacji Wojciech Konecki, dyrektor związku pracodawców AGD – CECED przedstawił dotychczasowa ścieżkę rozwoju rynku oraz nakreślił stojące przed branżą wyzwania. Wyszczególnił potencjalne zagrożenia (niedobór odpadów) oraz zaapelował o zdefiniowanie sposobu rozliczania producentów z obowiązku zbiórki ZSEE. Dyrektor Mirosław Baściuk, reprezentujący firmę Remondis Elektrorecykling, zwrócił uwagę zebranych na zmniejszający się corocznie dochód zakładów przetwarzania i powiązał ten fakt ze spadającymi cenami surowców oraz ze zmniejszającymi się dopłatami od organizacji odzysku reprezentujących producentów. Przedstawił konkretne wyliczenia i propozycje zmian.

Cechą rozpoznawczą cyklicznych konferencji o ZSEE jest ożywiona debata, w której tym razem uczestniczyli przedstawiciele przetwarzających – Bartosz Kubicki z Elektrorecykling, producentów – Jacek Łęgiewicz z Samsung, Krzysztof Kawczyński z KIG oraz Grzegorz Skrzypczak z ElektroEko.

Czytaj także >>> Branża debatowała w Warszawie o recyklingu zużytego sprzętu

Wskazywano na konieczność wprowadzenia zmian systemowych. – Zmiana w ustawie nic w branży nie zmieniła. Zmienić się musi system, ze zmienionymi narzędziami, także kontroli – mówił G. Skrzypczak. Zgadzał się z tym Krzysztof Kawczyński, któremu marzy się system zintegrowany, efektywny ekonomicznie i ekologicznie.

Natomiast Bartosz Kubicki wskazał na problemy przed którymi stają zakłady przetwarzania. – Sytuacja w zakładach przetwarzania nie jest różowa. Tendencje cen surowców są bardzo spadkowe, a te bardzo mocno wpływają na naszą branżę. I zastanawiam się jak ona może jeszcze funkcjonować – pytał B. Kubicki. – A do tego wg nowego prawa, będziemy audytowani od przyszłego roku. A wymagania audytorów systemu EMAS są bardzo wyśrubowane, dlatego te zakłady które są na rynku musza włożyć bardzo dużo pracy, siły przede wszystkim pieniędzy włożyć w dostosowanie się do tych standardów, które będziemy mieli w najbliższym czasie – wyjaśniał prezes Elektrorecyklingu.

Grono ekspertów reprezentował Maciej Krzyczkowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mówiący w szczegółach o przyszłych obowiązkowych audytach oraz corocznej weryfikacji wszystkich zakładów przetwarzania i organizacji odzysku. Kazimierz Borkowski z Plastics Europe oraz Eneasz Gowora, pokazując najnowsze dane i technologie, zwrócili uwagę zebranych na znaczenie odzysku tworzyw sztucznych.

Mecenas Sergiusz Urban z kancelarii WKB podzielił się wiedzą i opiniami dotyczącymi najważniejszych i najbardziej zmieniających rzeczywistość zapisów ustawy o ZSEE. Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego mówiło o gospodarce obiegu zamkniętego oraz jej konsekwencjach dla kraju i społeczeństwa.


 

Całość zorganizowana była przez firmę Abrys oraz związek pracodawców AGD – CECED. Patronat nad konferencją objęły czasopismo „Recykling” i Portal Komunalny.

Organizatorzy zapraszają już teraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku recyklingu elektroniki na jesienne jubileuszowe Forum Recyklingu w Poznaniu oraz kolejną, XII konferencję, które odbędzie się tradycyjnie w kwietniu, w 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj