100 tys. zł dla mieszkańców na wykorzystanie wody opadowej

“Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” to pilotażowy projekt sosnowieckiego samorządu skierowany do mieszkańców, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na inwestycje związane z zagospodarowaniem deszczówki. Na jego realizację miasto przeznaczy 100 tys. zł.