“Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” to pilotażowy projekt sosnowieckiego samorządu skierowany do mieszkańców, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na inwestycje związane z zagospodarowaniem deszczówki. Na jego realizację miasto przeznaczy 100 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach miasta. Dotacja może pokryć koszt zakupu, montażu i robót ziemnych, a także modernizacji istniejących instalacji.

Wśród projektów, na które można otrzymać dotację, znajdują się m.in.: budowa ogrodu deszczowego, muldy chłonnej, studni chłonnej, naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu czy podziemnego zbiornika na wody opadowe.

Nie jest to jednak lista zamknięta. Wysokość dofinansowania może sięgnąć 80 proc. wydatków, jednak nie więcej niż 4000 zł. Na dotację nie mogę liczyć inwestycje, które zostały już zrealizowane. Projekt potrwa do 30 listopada 2020 r.

WODA OPADOWA. SAMORZĄDY NIE WIEDZĄ, CO Z NIĄ ROBIĆ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj