Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Banner pren 1 970 x 250

Technika komunalna i rynek

Wpisy

MTP Gas 300 x 600
Zobacz wszystkie wydarzenia

Wpisy

Green energy innovation light bulb with future industry of power generation icon graphic interface. Concept of sustainability development by alternative energy.

Programy wsparcia finansowego na inwestycje w zakresie OZE i EE

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej są priorytetem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Polska – jako kraj członkowski UE – również kładzie duży nacisk na wsparcie tzw. zielonej energetyki poprzez dostępne programy pomocowe.

Premia remontowa na nowych zasadach

W 2020 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wprowadziło to szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).
Composting pile of rotting kitchen fruits and vegetable scraps as a banana peel orange and onion garbage waste for recycling as an environmentaly responsible composte that enriches soil in a garden.

Wszystko na temat selektywnej zbiórki bioodpadów

To już niemal pięć lat, odkąd grupa ludzi, którym leży na sercu przyszłość środowiska, założyła Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”. Zgodnie z zapisem w jego Manifeście: „Potrzeba jest działań, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki”, Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów. Jednym z nich jest projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów”.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii (OZE) są bardzo istotnym zagadnieniem dla gospodarki i energetyki. Skumulowany jest w nich ogromny potencjał, który może być antidotum dla kryzysu energetycznego, ten bowiem – prędzej czy później – nadejdzie. Polska ma jednak jeszcze wiele do nadrobienia w zakresie wykorzystania poszczególnych rodzajów OZE w stosunku do rozwiniętych państw europejskich.

Projektowanie od A do Z w jednym programie – Vectorworks Landmark 2021

Choć dostępny jest w Polsce dopiero od pięciu lat, Vectorworks Landmark zdobył już uznanie wśród polskich architektów krajobrazu. Warto podkreślić, że – w przeciwieństwie do innych programów typu CAD/BIM – ten zawsze był adresowany do architektów krajobrazu. Wygoda projektowania roślin czy nawierzchni, łatwość sporządzania zestawień i kosztorysów to jego dobrze znane cechy.

Projekt Doradztwa Energetycznego

Od 2015 roku na terenie całego kraju z sukcesem realizowany jest projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Dla kogo jest on przeznaczony, co można dzięki niemu zyskać i jak wyglądają działania edukacyjne?
Svart 300×600
css.php