Sprawdź w jaki sposób możesz pozyskać dotację dla przedsiębiorstw na transformację w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Poznaj najważniejsze założenia nowego programu z KPO (Krajowego Planu Odbudowy).

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) określana jest także jako gospodarka cyrkularna (Circular Economy) i stanowi jeden z kierunków transformacji prośrodowiskowych wspieranych ze środków Unii Europejskiej. GOZ sprowadza się w głównej mierze do efektywniejszego wykorzystania surowców oraz minimalizowania powstawania odpadków. W efekcie takich działań dochodzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym ma za zadanie przyspieszenie tych procesów poprzez tworzenie zrównoważonego, niskoemisyjnego oraz konkurencyjnego rynku. Już teraz można składać wnioski na dotacje KPO, m.in. w ramach dotacji Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1).

Jakie typy projektów dla przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu na dofinansowanie A.2.2.1 z Krajowego Planu Odbudowy, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na różnego rodzaju projekty w obrębie tzw. goz-transformacji. O dotację mogą ubiegać się przedsięwzięcia mające na celu:

  • zwiększenie efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie wydajności gospodarki materiałowej,
  • zmniejszenie ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu,
  • zmniejszenie śladu węglowego, wodnego czy środowiskowego,
  • zoptymalizowanie zużycia energii,
  • uniknięcie kar i opłat na wprowadzanie odpadów do środowiska,
  • zwiększenie zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
  • wprowadzenie rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Warto dodać, ze przedsięwzięcia, które spełnią kilka z powyższych efektów, będą dodatkowo premiowane. Dlatego potencjalni wnioskodawcy powinni uwzględnić te kryteria, aby w ten sposób zwiększyć swoje szanse nie tylko na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, ale również na uzyskanie dofinansowania. Oprócz tego musisz pamiętać, że wsparcie MŚP (małych, mikro i średnich przedsiębiorstw) będzie możliwe tylko w przypadku projektów, które wpisują się w regulacje krajowe i unijne. Więcej o zasadach finansowania i samej dotacji na GOZ w ramach KPO dowiesz się tutaj.

Pozyskaj dotację – co musisz zrobić?

Aby uzyskać dotację na inwestycje środowiskowe konieczne jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w czasie trwania naboru, czyli do 20 sierpnia 2024 roku. Przygotowanie pełnej dokumentacji jest bardzo skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów od pozyskiwania dotacji – np. firmy Sekwencja – https://www.sekwencja.eu/. Dzięki temu znacząco zmniejszysz ryzyko odrzucenia wniosku. Warto także zwrócić uwagę, czy pomoc firmy doradczej dotyczy tylko pozyskania dotacji, czy także jej rozliczenia, w rzeczywistości bowiem to właśnie rozliczenie dotacji jest znacznie bardziej problematyczne i czasochłonne. Dlatego też w miarę możliwości lepiej zdecydować się na kompleksowe usługi doświadczonych specjalistów.

Dzięki dotacji KPO GOZ możesz sfinansować nawet 85% inwestycji, choć jest to zależne od takich czynników jak zakres projektu, wielkość przedsiębiorstwa czy źródła finansowania. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 896 380 zł, a maksymalna wartość dofinansowania projektu to aż 3 500 000 zł. Nie czekaj dłużej i już teraz skorzystaj z dotacji na innowacje środowiskowe w ramach KPO.