Prawo

Te artykuły mogą Cię zainteresować

TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne

TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne

16.01.2024
portalkomunalny.pl
0

Unia Europejska próbuje uzyskać przewagę konkurencyjną na globalnym rynku dzięki standaryzacji w dziedzinie nie tylko produkcji i wymogów jakościowych, ale również prawa. Dotyczy to także Prawa zamówień publicznych.  Regulacje art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: P.z.p.)1, dotyczące modyfikacji umów o zamówienia publiczne, stanowią wynik transpozycji do krajowego porządku prawnego artykułu 72 dyrektywy 2014/24/UE, który kodyfikuje uprzedni dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W nawiązaniu do tej regulacji prawa unijnego TSUE w wyroku z 7 grudnia 2023 r. (sygn. akt C-441/22, C-443/22) odniósł się do dwóch ważnych kwestii. Pierwszą z nich jest materia faktycznego zmodyfikowania umowy bez pisemnego jej aneksowania. Drugą – fakt, że Trybunał wyraził swoje stanowisko względem sposobu interpretacji „niemożliwych do przewidzenia okoliczności”, na którym to pojęciu opiera się konstrukcja art. 455 ust. 1 pkt 4 P.z.p.

Zgoda właściciela na usunięcie drzew lub krzewów

Zgoda właściciela na usunięcie drzew lub krzewów

28.12.2023
portalkomunalny.pl
0

Krąg podmiotów korzystających z nieruchomości może być bardzo szeroki. Mieszczą się w nim bowiem nie tylko właściciele, ale także np. dzierżawcy, najemcy czy użytkownicy. Wszystkie te podmioty mogą być zainteresowane usuwaniem drzew z terenu użytkowanej nieruchomości.

Usługa kompleksowa a odpady

Usługa kompleksowa a odpady

21.12.2023
portalkomunalny.pl
0

Usługi kompleksowe (złożone) to takie, na które składa się więcej niż jedno świadczenie, których realizacja prowadzi do jednego celu. Takie usługi powinny być postrzegane jako całość. Dla uznania danych działań za usługę kompleksową istotne jest określenie wzajemnych powiązań między nimi w świetle celów przez nie realizowanych. 

Nowości w prawie o biometanie

Nowości w prawie o biometanie

18.12.2023
portalkomunalny.pl
0

1 października 2023 roku, z wyjątkami określonymi w art. 50 ustawy, weszła w życie istotna i obszerna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakres przedmiotowy uregulowany nowymi przepisami obejmuje wiele obszarów związanych z branżą OZE. Jeden z nich stanowi rynek biometanu, którego uruchomienie jako alternatywy dla gazu ziemnego jest bardzo pożądane. 

Envicon 2023. Prawo odpadowe zmienia się w Polsce średnio co dwa tygodnie

Envicon 2023. Prawo odpadowe zmienia się w Polsce średnio co dwa tygodnie

12.12.2023
Bartłomiej Leśniewski
0

- Według moich wyliczeń w Polsce rocznie dochodzi do 24 zmian przepisów prawa odpadowego. Tracimy wiarę w to, że może być inaczej, że ta częstotliwość zmaleje, a stabilność wzrośnie – mówił Daniel Chojnacki z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka podczas kongresu „Envicon”.

Reklama

AD1B_ARBENA1_01.03.24-01.04.24

Portal Komunalny PLUS

Przejdź do PLUS

Jeszcze więcej aktualności

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024