Baza danych o odpadach – udostępniono testową wersję!

Każdy, kto jest zapisany w rejestrze Bazy danych o odpadach może już uczestniczyć w tzw. pilotażu otwartym systemu BDO. Uczestnicy mają możliwość logowania się do środowiska testowego. Wersja testowa jest publicznie dostępna i, w przeciwieństwie do wcześniejszych, nie jest objęta polityką poufności.