Każdy, kto jest zapisany w rejestrze Bazy danych o odpadach może już uczestniczyć w tzw. pilotażu otwartym systemu BDO. Uczestnicy mają możliwość logowania się do środowiska testowego. Wersja testowa jest publicznie dostępna i, w przeciwieństwie do wcześniejszych, nie jest objęta polityką poufności.

Organizatorem pilotażu otwartego jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Uczestnicy mogą się logować do środowiska testowego (moduł elektroniczny wniosków oraz moduł ewidencji odpadów) pod adresem https://bdo-test.mos.gov.pl.

Jak się zalogować?

IOŚ-PIB nie będzie indywidualnie nadawał danych dostępowych i nie będzie wymagał od uczestników podawania adresów IP.

Jak czytamy na stronie organizatora, logowanie uczestników pilotażu będzie odbywało się za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej oraz dostawców tożsamości (tj. Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub inni dostawcy).

Po potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy użytkownik będzie miał dostęp do konta testowego w BDO. Następnie należy powiązać swoją tożsamość z danym podmiotem posiadającym wpis w rejestrze BDO poprzez wykorzystanie danych do logowania do rejestru, gdzie:

  • login – numer rejestrowy,
  • hasło – hasło utworzone podczas pierwszego logowania do Rejestru-BDO.

Jeśli dany podmiot nie dokonał jeszcze pierwszego logowania do rejestru, a jego hasło straciło ważność, to na środowisku testowym hasła tymczasowe będą ponownie aktywowane.

Powiązanie konta w środowisku testowym BDO z tożsamością poprzez Węzeł Krajowy będzie stałe, nie będzie usuwane po zakończeniu pilotażu i zostanie przeniesione na środowisko produkcyjne systemu.

Baza danych o odpadach – pytań i wątpliwości nie brakuje

Zakres pilotażu

Użytkownicy w ramach pilotażu posiadają dostęp do modułu elektronicznych wniosków, a także do modułu ewidencji odpadów, w tym możliwość wystawiania kart odpadów pomiędzy miejscami prowadzenia działalności jednego podmiotu lub innymi uczestnikami pilotażu.

Na potrzeby pilotażu na środowisku testowym uczestnicy będą mieli dostęp do danych rejestrowych z rejestru BDO oraz do miejsc prowadzenia działalności wprowadzonych w rejestrze.

IOŚ-PIB przestrzega również, że wszelkie dane wprowadzone w trakcie trwania pilotażu otwartego w module ewidencji odpadów będą usuwane przed wprowadzeniem produkcyjnej wersji systemu. W przypadku modułu elektronicznych wniosków, złożone wnioski nie będą rozpatrywane przez urzędy marszałkowskie.

Na środowisku testowym dostępne są instrukcje użytkownika (w tym także instrukcja logowania za pośrednictwem Węzła Krajowego) do wszystkich elementów systemu udostępnionych w ramach pilotażu otwartego.

BDO 750 x 300

Szkolenia z BDO w całej Polsce

Na temat elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO mowa jest podczas cyklu szkoleń organizowanych przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny”.
Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka liczba uczestników. W Warszawie na pierwsze szkolenie, które miało miejsce 29 października, przyjechało ok. 160 osób, na kolejnym w Katowicach/Chorzowie 19 listopada było prawie 100 uczestników.

Najbliższe szkolenie z BDO odbędzie się znów w Warszawie (29 listopada), następne w Poznaniu (6 grudnia). W planach jest też szkolenie w Gdańsku (12 grudnia) i Wrocławiu (17 grudnia). Więcej informacji znajduje się na stronie bdo.abrys.pl.

Partnerami szkoleń są: Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k., MM Doradztwo Prawne oraz Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK).

Dla kogo?

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Zapraszamy również specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, a także reprezentantów przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej. Szkolenie skierowane jest również do samorządów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

  1. Połowa ludzi nadal nie wie o konieczności uzyskania numeru rejestrowego. Kampania informacyjna ze strony władz jest mizerna. No ale po co informować skoro można trochę zarobić na karach.

  2. Jak zwykle ludzie zza biurek wymyślili bubel utrudniający wszystkim życie bez konsultacji z praktykami pracującymi w terenie. Ludzie są wściekli i przede wszystkim nikt nie ma obowiązku tego rozumieć. Starszym ludziom z tą elektroniką w ogóle nie jest po drodze. Dla mnie klęska kompletna i będzie drugi Neapol. Zator śmieciowy murowany.

  3. Nie dało się wczoraj zalogować do programu pilotażowego, mimo, że do bazy udało się zalogować. Jeżeli tak będzie to wyglądało od stycznia, to porażka.

Skomentuj