Envicon 2020. Problemy gospodarki odpadami w Polsce. Czy ROP uzdrowi rynek?

Jakie są obecnie największe problemy gospodarki odpadami w Polsce? Mówili o tym prelegenci drugiej sesji kongresu Envicon 2020.