Epidemia i odpady. Wojewodowie są niechętni zmianom

Mimo trudności w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów spowodowanych pandemią koronawirusa, gminy nadal mają problem z uzyskaniem specjalnych pozwoleń od wojewodów. Segregować śmieci trzeba także podczas pandemii – mówią urzędy wojewódzkie i odrzucają wnioski gmin o zmianę organizacji systemów gospodarki odpadami.