Jaka przyszłość dla wody? Wnioski po debacie na Envicon Environment 2019

Ponowne wykorzystanie wody, aktualizacja KPOŚK, finansowanie gospodarki wodnej i dyrektywa w sprawie wody do spożycia to obecnie najbardziej palące tematy dotyczące gospodarki wodnej w Polsce. Omówili je eksperci podczas kongresu Envicon Environment 2019.