Komisje za zmianą dot. projektu ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

Połączone komisje sejmowe poparły w czwartek przeniesienie zapisów o poziomach recyklingu z rozporządzenia do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt noweli przewiduje, że w 2025 r. recyklingowi ma podlegać 55 proc. odpadów, a w 2035 r. – 65 proc.