Nextbike zapłaci 300 tys. zł kary? Rowery nie działają jak należy [AKTUALIZACJA]

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nałożył ponad 300 tys. zł kary na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego – firmę Nextbike. Powodem były m.in. niedziałające lub wadliwe oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników. Operator zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji.