Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nałożył ponad 300 tys. zł kary na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego – firmę Nextbike. Powodem były m.in. niedziałające lub wadliwe oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników. Operator zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji.

ZTM deklaruje, że dba o użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego i na bieżąco weryfikuje poprawność działania systemu PRM oraz jakość obsługi klientów. Umowa, którą Nextbike zawarło z Poznaniem przewiduje kary finansowe za niewywiązanie się z obowiązków operatora.

Poznań skorzystał ze swojego uprawnienia i wysłał do operatora systemu kolejną notę księgową, a także spotkał się z przedstawicielami Nextbike w celu omówienia możliwości poprawy działania systemu.

Za co nałożono kary?

Poznański ZTM zapewnia, że kontroluje na bieżąco działanie systemu rowerów miejskich. W tym celu monitorowane są raporty przesyłane przez użytkowników, w mieście działa też firma zajmująca się kontrolą tego typu usług.

Nieprawidłowości w działaniu rowerów miejskich w Poznaniu od miesięcy raportuje również m.in. organizacja “Rowerowy Poznań”. Aktywiści zbierają uwagi odnośnie działania systemu i przekazują je do ZTM. W ostatnim wpisie na Facebooku dowodzą na przykład, że wystarczy krótki spacer po mieście, aby natrafić na co najmniej kilkanaście niedziałających jednośladów.

Wczoraj minęły dokładnie dwa tygodnie, od kiedy przekazaliśmy Zarządowi Transportu Miejskiego nasz raport dotyczący…

Gepostet von Rowerowy Poznań am Mittwoch, 12. Juni 2019

Po zebraniu uwag ZTM stwierdził uchybienia, a w czerwcu wystawiona została nota księgowa opiewająca na 299 tys. zł. Kary umowne zostały nałożone za niedziałające lub wadliwie oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz – w największym stopniu – za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

Nie pierwsze takie uchybienia

To kolejne kary umowne nałożone na operatora systemu PRM – wcześniej wystawiono notę księgową na kwotę 80 tys. zł za niedostarczenie w terminie systemu raportowego. Podobna sytuacja miała miejsce w 2017 r. – wówczas Nextbike musiał zapłacić 200 tys. zł kary. Chodziło przede wszystkim o złą “relokację” rowerów na początku sezonu.

Swoje zastrzeżenia co do firmy zgłaszało także Trójmiasto, które po miesiącach opóźnień uruchomiło w tym roku rower Mevo. Tam również zapowiedziano kary umowne. – Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko udało się nam zrobić od początku prawidłowo – komentował Rafał Federowicz z Nextbike Polska.

Czy kilkaset tysięcy złotych kary sprawi, że największy operator rowerów miejskich w Polsce zacznie działać lepiej? Spółka tylko w 2017 r. zanotowała 44 mln zł przychodów. Znaczna większość z nich (ok. 70 proc.) to wpływy bezpośrednio z budżetów samorządowych.

Aktualizacja (12.06.2019 14:11): Nextbike Polska przesłało oficjalne stanowisko w sprawie.

Nextbike zapowiada odwołanie

Nextbike Polska informuje, że zamierza odwołać się od kar naniesionych przez ZTM Poznań. – Odwołanie będzie dotyczyło znaczącej części nałożonej na nas kary, gdyż w kwocie tej uwzględniono zdarzenia, które miały miejsce w chwili prowadzenia przez nas testów, zanim oddaliśmy system użytkownikom – tłumaczy rzecznik spółki.

Firma dodaje, że w tej sprawie jest w stałym kontakcie z samorządem.

Czytaj więcej

Skomentuj