NFOŚiGW sfinansuje oczyszczalnię we Lwowie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza wesprzeć gospodarkę wodno-ściekową na Ukrainie. Jakość ścieków w zlewni Bugu jest priorytetem Funduszu.