Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza wesprzeć gospodarkę wodno-ściekową na Ukrainie. Jakość ścieków w zlewni Bugu jest priorytetem Funduszu.

Na początku października Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma podpisać memorandum w sprawie współpracy z władzami Lwowa i lwowskimi wodociągami. Ma ono określić kierunki wsparcia polskiej strony dla inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej na Ukrainie.

Chodzi tu przede wszystkim o zlewnię Bugu, którego wody zasilają Wisłę, a potem Bałtyk. Jakość ścieków, które z przestarzałej i niewydolnej lwowskiej oczyszczalni trafiają do Bugu, ma znaczenie dla wody, jaką piją np. mieszkańcy Warszawy (jest ona pobierana z Zalewu Zegrzyńskiego).

– Działania na terenie Ukrainy i Białorusi są priorytetem Funduszu – mówił we wtorek na konferencji prasowej w Gliwicach Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW. Prawo pozwala na to, by NFOŚiGW wspierał inwestycje poza granicami kraju, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii ministra środowiska.

W latach 2009-2014 dotacje z Narodowego Funduszu otrzymała oczyszczalnia ścieków w Brześciu na Ukrainie. W ubiegłym roku na działania w zlewni Bugu przeznaczono z niego 100 mln złotych w formie pożyczek. Planowane memorandum w sprawie współpracy ma stworzyć warunki do opracowania planu całkowitej przebudowy oczyszczalni we Lwowie.

Pod koniec sierpnia lwowscy wodociągowcy gościli w Polsce. Odwiedzili wtedy m.in. warszawską oczyszczalnię “Czajka”, jeden z największych obiektów tego typu w Europie. Więcej na ten temat TUTAJ.

Lwowscy wodociągowcy szukają wsparcia w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj