Lwowska oczyszczalnia ścieków ma przejść modernizację. Może w tym pomóc Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ukraińscy samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągowego i dziennikarze przyjechali do Polski na zaproszenie NFOŚiGW. Delegacja zza wschodniej granicy zwiedziła, dofinansowaną przez Narodowy Fundusz, warszawską oczyszczalnię „Czajka”, szukając tam inspiracji do planowanej we Lwowie inwestycji.

Strony polska i ukraińska omówiły możliwości dofinansowania z programu priorytetowego NFOŚiGW „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”. Dyskutowano o aktualnym stanie oczyszczalni ścieków we Lwowie i dotychczasowej współpracy Funduszu z Lwowskim Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „Wodociągi Lwowskie”.

Narodowy Fundusz nie po raz pierwszy angażuje się w międzynarodowe przedsięwzięcia, których celem jest dzielenie się doświadczeniami w ramach współpracy transgranicznej (polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej). Już w lutym NFOŚiGW gościł delegację lwowskiego przedsiębiorstwa wod-kan „Lvivvodokanal”.

Lwowskie wodociągi to firma z długą historią, jednak jeszcze kilka lat temu woda we Lwowie nie była dostępna przez całą dobę. Problemy z zaopatrzeniem były wynikiem dynamicznego wzrostu liczby mieszkańców miasta, do którego doszło w latach powojennych i niewydolnego systemu wodociągowego.

Utrudnieniem jest także geograficzne położenie miasta, które leży na dziale wodnym- część wód spływa do Morza Bałtyckiego przez Bug, a część do Czarnego przez Dniestr.

Banner konferencja Suszenie osadów sciekowych 750 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj