Stawki opłat za usługi wodne czekają na podpis premiera

Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usługi wodne. Został on skierowany do publikacji.