Ustawa “czystościowa” przyjęta przez Sejm. Samorządowcy komentują

Nieruchomości niezamieszkałe włączone do systemu, co najmniej dwu-, a maksymalnie czterokrotnie wyższa opłata za niesegregowane odpady i zniesienie regionalizacji. To część zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.