W Bałtyku zalega 40 tys. ton amunicji

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni koordynuje pilotażowy projekt poszukiwania, oceny stanu technicznego oraz możliwości wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w polskich obszarach morskich oraz rewitalizacji hałdy fosfogipsów w Wiślince.