Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni koordynuje pilotażowy projekt poszukiwania, oceny stanu technicznego oraz możliwości wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w polskich obszarach morskich oraz rewitalizacji hałdy fosfogipsów w Wiślince.

Celem jest przede wszystkim inwentaryzacja, określenie możliwości wydobycia oraz oszacowanie ryzyka dla środowiska morskiego, jakie powoduje amunicja. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Głębi Gdańskiej i Zatoki Puckiej. Inicjatywę wesprą liczne instytucje, m.in.: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Morski oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W trakcie spotkania pod koniec sierpnia br. z władzami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni minister środowiska, Maciej Grabowski, podkreślił dużą wagę tego przedsięwzięcia. – W Bałtyku zalega ok. 40 tys. ton chemicznych środków rażenia z czasów II wojny światowej, co stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska. Będę wspierał starania Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni o uzyskanie dofinansowania z Programu LIFE na realizację tego projektu.

Natomiast składowisko odpadów w Wiślince powstało na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W 2008 roku zakończono jego eksploatację, a w 2009 r. rozpoczął się proces rekultywacji. Obecnie składowisko jest odpowiednio zabezpieczone i spełnia wymagane normy środowiskowe.

Czytaj więcej

Skomentuj