Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił 162 mln zł pożyczki Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej na realizację największego realizowanego w mieście i trzeciego co do wielkości w Polsce Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i Oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Jest to największa tego typu pożyczka w ciągu niemal 15 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Środki z pożyczki stanowią 22 proc. wartości całego projektu, którego realizacja kosztować będzie w sumie ponad 730 mln złotych. W ramach projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" zaplanowano budowę ok. 203 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 84 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 57 km sieci wodociągowej.

Modernizacji zostaną poddane trzy systemy zaopatrzenia miasta w wodę oraz obiekty Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Zmodernizowanych zostanie także ok. 126 km istniejącej już sieci wodociągowej, 18 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 17 km sieci kanalizacji deszczowej. Dzięki realizacji projektu dostęp do sieci wodociągowych i sanitarnych uzyska ponad 40 tys. nowych mieszkańców. Inwestycja realizowana będzie na ponad połowie z 1200 łódzkich ulic.źródło: Serwis Samorządowy PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj