Europejski deweloper energii odnawialnej Green Genius podpisał umowę z Eiffel Investment Group, na mocy której pozyskał 20 mln euro finansowania. Firma planuje wykorzystać te środki na finalizację projektów fotowoltaicznych będących w końcowym stadium rozwoju we Włoszech i Hiszpanii.

– To wyjątkowa transakcja, ponieważ finansowanie nie jest udzielane pojedynczemu, gotowemu do budowy projektowi, ale całemu portfolio inwestycji będących w końcowym stadium przygotowania. Celem jest sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na etapie przedbudowlanym przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z dywersyfikacji portfela – powiedział Rokas Bancevičius, CFO firmy Green Genius.

Bancevičius nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na czystą energię w Europie będzie nadal szybko rosło, zwłaszcza biorąc pod uwagę ambitne cele UE w zakresie wdrożenia neutralnego klimatycznie modelu gospodarczego do 2050 r.

– Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować umową dotyczącą tej innowacyjnej formy finansowania zdywersyfikowanego portfela projektów zlokalizowanych w Hiszpanii i we Włoszech. Instrumenty kapitałowe powiązane z transformacją energetyczną
Eiffel Investment Group wspierają finansowanie kosztów na etapie przedbudowlanym
w sytuacji, gdy tradycyjne źródła finansowania długoterminowego nie są dostępne. Zabezpieczeniem są zdywersyfikowane projekty w późnej fazie rozwoju np. nieobarczone ryzykiem realizacji – powiedział Pierre-Antoine Machelon, Head of Energy Transition w Eiffel Investment Group.

Czytaj więcej

Skomentuj