400 milionów złotych na wsparcie przedsięwzięć komunalnych na terenach dotkniętych powodzią przeznaczą wojewódzkie fundusze oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomoc finansową w wysokości blisko 400 mln zł w formie dotacji i pożyczek oraz uproszczenie procedury dofinansowania zadeklarowali prezesi zarządów Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na specjalnym spotkaniu w Zamościu. Drugiego dnia po spotkaniu NFOŚiGW zaproponował funduszom wojewódzkim formularz uproszczonego wniosku o udzielenie dofinansowania na ten cel.

Wnioski na usuwanie skutków powodzi przez samorządy i spółki komunalne rozpatrywane będą w najbliższych funduszach wojewódzkich i Narodowym Funduszu. Wnioskami dotyczącymi dofinansowania usuwania skutków osuwisk ziemnych zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Korzystając ze sprawdzonych mechanizmów i doświadczeń wypracowanych podczas powodzi i innych klęsk żywiołowych w ubiegłych latach, fundusze ochrony środowiska ustalą, ostateczny zakres i formę dofinansowania tych zadań natomiast pomoc finansowa zaoferowana będzie po podsumowaniu szkód przez właściwych wojewodów i marszałków.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj