10 lutego 2011 r. w siedzibie NFOŚiGW podpisana została umowa, w wyniku której skanalizowane zostanie 60% podwarszawskiej Gminy Radziejowice.

Projekt obejmuje budowę pierwszych 50 km zbiorczej kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 3,3 tys. mieszkańców z miejscowości Korytów, Tartak Brzózki i Radziejowice. Ścieki popłyną do oczyszczalni w Żyrardowie, której modernizacja również dofinansowana jest przez NFOŚiGW ze środków unijnych.

Całkowity koszt inwestycji przekroczy 25 mln zł, z czego prawie 8,5 mln zł zostanie zrefundowane z unijnego Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy oraz kredytu bankowego, którego odsetki częściowo pokryje NFOŚiGW.

Gmina Radziejowice ubiegała się już wcześniej o dofinansowanie tej inwestycji w ramach dużego projektu Związku Gmin Mazowsza Zachodniego, który jednak w tamtym kształcie nie uzyskał akceptacji Komisji Europejskiej, wobec czego został podzielony na projekty indywidualne m. in. dotyczące gminy Radziejowice. Beneficjent spełnił wszystkie formalne wymogi i projekt znalazł się na Liście Projektów Indywidualnych opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w lutym 2010 r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Radziejowice – Kazimierz Drążkiewicz, a ze strony Narodowego Funduszu – Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu.

Była to już 53 umowa na inwestycje wodno-kanalizacyjne podpisana przez NFOŚiGW od 2009 roku – do podpisania pozostały jeszcze trzy. NFOŚiGW wraz z funduszami wojewódzkimi, jako Instytucje Wdrażające I osi priorytetowej POIiŚ, w latach 2007-2015 przekażą w formie dotacji blisko 2,8 mld euro z Funduszu Spójności na kluczowe projekty wodno-kanalizacyjne w całej Polsce.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj