Początek roku szkolnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu to także moment rozpoczęcia działania zupełnie nowego programu kształcenia techników recyklingu w oparciu o nowatorski w skali kraju projekt partnerstwa samorządu i biznesu. 

Projekt „Recykling i Edukacja”, którego początki sięgają 2019 r. zaowocował powołaniem nowego kierunku kształcenia na poziomie technikum z pełnym zaangażowaniem potencjału merytorycznego oraz nowoczesnych linii produkcyjnych i laboratoriów dwóch lokalnych firm produkcyjnych, które od 30 lat zajmują się recyklingiem gumy i tworzyw sztucznych.

Technik Ochrony Środowiska z Innowacją Recykling

Firmy recyklingowe GPR Guma i Plastik Recycling oraz REPLAS Recycling Plastics postanowiły objąć patronat branżowy nad pionierskim kierunkiem kształcenia uczniów na kierunku „Technik Ochrony Środowiska z Innowacją Recykling”.

– Recykling nie jest medialnym wymysłem „nawiedzonych” ekologów, ani sposobem uspakajania wyrzutów sumienia spowodowanych rosnącą konsumpcją. Jest konsekwencją szybko pogłębiającej się degradacji naturalnego środowiska i stale rosnącego zapotrzebowania na surowce do produkcji – powiedział Andrzej Kubik z GPR Guma i Plastik Recycling.

Zawód przyszłości

– Jest prostą projekcją wzrostu liczby ludności na naszej planecie pomnożonej przez oczekiwania każdego z nas w zakresie osiągnięcia określonego poziomu życia. Dla jednych będzie on szczytną ideą, dla innych tylko przykrą koniecznością, jedno jest jednak pewne – jest on na stałe wpisany w naszą rzeczywistość oraz historię przyszłych pokoleń, dlatego zawód „recykler” jest i nadal będzie zawodem przyszłości – dodał Andrzej Kubik.

Patroni kierunku zaoferowali szerokie wsparcie merytoryczne w procesie kształcenia, szereg zachęt materialnych dla pilnych i zaangażowanych uczniów oraz możliwość podjęcia pracy po ukończeniu nauki. Jak informują pomysłodawcy, istnieje również możliwość kontynuowania nauki w trybie dziennym lub zaocznym na poziomie uniwersyteckim.

Czytaj więcej

Skomentuj