Dyrekcja Generalna ds. środowiska Komisji Europejskiej oceniła projekty, których celem jest wdrożenie kompleksowego programu z zakresu ochrony środowiska. Z 39 projektów zgłoszonych do dofinansowania wybrano 6, przy czym projekt „Małopolska w zdrowej atmosferze”, oceniono najwyżej. Na jego realizację Małopolsce przyznano ponad 9,9 mln euro.

– To jeden z największych projektów realizujący jeden z naszych najważniejszych celów na najbliższe lata – poprawę jakości powietrza – powiedział o LIFE Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. – Oprócz satysfakcji z wysokiej oceny naszego projektu otrzymaliśmy potwierdzenie, że formuła współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi się sprawdza – dodał marszałek.

Województwo Małopolskie realizuje program głównie we współpracy gminami, które chcą aktywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na swoim obszarze. W projekt włączyło się 38 małopolskich gmin. LIFE zakłada m.in. stworzenie sieci Eko-doradców, którzy na poziomie gmin będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza i organizować programy dofinansowania dla mieszkańców pozwalające na wymianę ogrzewania na ekologiczne. W Krakowie m.in. wzmocniona ma zostać obsługa administracyjna miasta w celu sprawniejszej obsługi mieszkańców przy rozpatrywaniu wniosków o wymianę starych pieców. Realizacja programu rozpocznie się 1 października 2015 r.

Założeniem projektu jest wdrożenie w Małopolsce Programu ochrony powietrza oraz osiągnięcie standardów jakości powietrza wymaganych w prawie krajowym i unijnym. Realizację zaplanowano na lata 2015-2023. Wartość programu to 70 mln zł (17 mln euro).

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj