Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła – na wniosek Skarbu Państwa – kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów obowiązkowych – wynika z opublikowanego we wtorek projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

“W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jak zauważono, trzeba jednak zmienić sposób, w jaki Agencja kupuje towary i usługi, bo – jako podmiot publiczny musi stosować Prawo zamówień publicznych – “mając na względzie fakt, iż tworzenie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego jest usługą świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz dotyczy bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, należy uznać, że wprowadzone art. 2. ust. 6 zwolnienia spod reżimu prawnego systemu zamówień publicznych jest proporcjonalne oraz nie wprowadza dyskryminacyjnych kryteriów, które mogłyby wywierać wpływ na możliwość swobodnego konkurowania” – napisano.

Dodatkowo, przewiduje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej Agencji rozpoczęcie świadczenia tzw. usług biletowych już w bieżącym roku gazowym. W tym celu, dla zapewnienia transparentności i większej efektywności modelu, przedmiotowy przepis umożliwia Agencji przejęcie na rzecz Skarbu Państwa zapasów obowiązkowych lub ich części.

Dlatego też podmioty, które są zobowiązane do utworzenia oraz utrzymywania zapasów obowiązkowych, mogą wystąpić do Agencji z wnioskiem o zawarcie umowy biletowej. Jej zawarcie będzie oznaczało odpłatne przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności gazu ziemnego utrzymywanego przez zlecającego usługę biletową w ramach zapasów obowiązkowych, w ilości pozwalającej Agencji realizację umowy.

Czytaj więcej

Skomentuj