Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Columbus Energy przyjęło rezygnację dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, a następnie powołało nowy, sześcioosobowy skład Rady.

Spółka Columbus poinformowała, że Paweł Urbański, Łukasz Kaleta, Wojciech Wolny, Tomasz Misiak, Adrian Stachura, Paweł Piotrowski i Jerzy Ogłoszka złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki. Dwa dni później, podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze w jej skład powołali ponownie: Urbańskiego, Wolnego i Kaletę. W radzie pozostali też Marcin Dobraszkiewicz oraz Michał Bochowicz. Nowym członkiem RN Columbus został Krzysztof Zawadzki.

Wypełnienie norm w zakresie kompetencji

Krzysztof Zawadzki wielokrotnie zasiadał w organach korporacyjnych spółek publicznych. Obecnie jest dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych w Euvic, w latach 2020-2021 pełnił funkcję prezesa ELQ, a w latach 2018-22 prezesa Moto Impuls. Wcześniej był członkiem zarządu w spółkach: SARE, Kopex oraz Tauron Polska Energia.
Zarząd Columbus zmiany w składzie rady nadzorczej uzasadnia m.in. koniecznością wypełnienia norm w zakresie kompetencji członków organów nadzorczych spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Columbus do obrotu na rynku regulowanym GPW. Mają one też związek z wcześniejszymi zmianami w strukturze akcjonariatu Columbus. W sierpniu br. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, odkupił wszystkie akcje spółki od Januarego Ciszewskiego, pierwszego inwestora Columbus, tym samym zwiększył stan posiadania akcji do prawie 50%.

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki
Łukasz Kaleta
Łukasz Kaleta
Marcin Dobraszkiewicz
Marcin Dobraszkiewicz
Michał Bochowicz
Michał Bochowicz
Paweł Urbański
Paweł Urbański
Wojciech Wolny
Wojciech Wolny

Czytaj więcej

Skomentuj