Poznańscy radni zdecydowali, że spółka Aquanet, a nie, jak do tej pory Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, będzie zarządzać infrastrukturą odprowadzającą wody opadowe i pobierać za to opłaty. Decyzja zapadła we wtorek, 13 października.

ZDM pobiera obecnie opłaty w wysokości 4,63 zł za m sześc. deszczówki spływającej z nawierzchni (np. chodników i parkingów) oraz 3,93 zł za m sześć. spływającej z dachów. Wysokości opłat ustala prezydent.

Częścią kanalizacji deszczowej z mieście a także oraz kanalizacją ogólnospławną zarządza Aquanet. W przypadku tej pierwszej nie pobiera opłat za deszczówkę. W przypadku tej drugiej opłata (ustalona przez Aquanet) to 5,81 zł za metr sześcienny.

We wrześniu władze miasta wyszły z propozycją, żeby Aquanet przejął całość zadań realizowanych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi od ZDM, a stawki za ich odprowadzanie były ustalane przez prezydenta.

Utrzymanie i remonty sieci to dla ZDM roczny koszty od 3 do 6,4 mln zł. Kwota miałaby wzrosnąć nawet do 12 mln zł. Jak stwierdza Beata Kocięcka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego ZDM, dopiero ta kwota umożliwi utrzymanie sprawności technicznej tej kanalizacji.

Warunki dzierżawy kanalizacji deszczowej przez ZDM są obecnie tematem negocjacji. Wiadomo, że umowa ma zostać zawarta na 30 lat. Miałaby obowiązywać od stycznia 2021 r.

Usystematyzowanie tej kwestii ma umożliwić jednolitą politykę cenową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje, także te związane z retencją.

Paweł Chudziński, prezes Aquanet Poznań przekazał, że w ciągu 10 lat spółka chce zainwestować 400 mln zł w rozwój i modernizację infrastruktury (realne potrzeby inwestycyjnce ocenił na 2,5 mld zł).

– Jest możliwość skorzystania ze środków unijnych. Aquanet ma kompetencje i doświadczenie, jest przygotowany do tego zadania – mówi, cytowany przez „Głos Wielkopolski” prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który zapowiedział, że miasto będzie zachęcać spółdzielnie, deweloperów, właścicieli domów, by podjęli działania retencyjne. – Jeśli to zrobią, będą korzystać z ulg w opłatach za deszczówkę – dodał.

Niektórych poznańscy radni widzą w przekazaniu zarządzania wodami opadowymi spółce Aquanet niebezpieczny monopol, który, w powiązaniu z przekazaniem decyzji w sprawie wysokości stawek w ręce prezydenta, może oznaczać podwyżki dla mieszkańców.

13 października część z nich (z różnych opcji politycznych) nie wzięła udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta jednym głosem.

Warunki dzierżawy kanalizacji deszczowej przez ZDM są obecnie tematem negocjacji. Wiadomo, że umowa ma zostać zawarta na 30 lat. Miałaby obowiązywać od stycznia 2021 r.

Źródło: Głos Wielkopolski

Czytaj więcej

Skomentuj