Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu otrzyma z funduszy unijnych ok. 18 mln zł na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

Inwestycja znalazła się na uzupełniającej liście projektów indywidualnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak mówi Franciszek Josik, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zamościu, grunty pod wartą ok. 33 mln zł inwestycję są już kupione, przygotowana jest koncepcja projektowa i raport oddziaływania na środowisko. W tej chwili przygotowywane jest studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy dla zakładu. Ostatnim etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Inwestycja ma służyć także 13 okolicznym gminom. Powinna zostać wykonana do końca 2010 roku. W zakładzie mają być odzyskiwane użyteczne odpady – plastik, szkło i metale.

źródło: kronikatygodnia.pl

Czytaj więcej

Skomentuj