Zarząd Veolii Południe podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Trzebini.

Spółka pozyskała ponad 4 mln zł dofinansowania na projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Trzebini. Samo wsparcie wynosi ponad 70 proc. wartości całego zadania. Projekt ma na celu wymianę trzech kilometrów sieci ciepłowniczej oraz zmianę trasy sieci na tereny zurbanizowane i rozwojowe celem podłączenia nowych klientów. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2022 r., a wymieniane odcinki sieci będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji.

Veolia Południe obsługuje miejską sieć ciepłowniczą w Trzebini od czerwca 2016 r., kiedy to podpisała 20-letni kontrakt z miejską spółką Usługi Komunalne Trzebinia na realizację takich usług. Sukcesywnie, od 2018 r., spółka pozyskuje dofinansowania na przekształcenie systemów ciepłowniczych w efektywne, ekologiczne źródła ciepła, wspiera likwidację niskiej emisji oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej

Skomentuj