Komisja Europejska przyjęła dziś drugi pakiet przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES II).

Celem przedstawionych wniosków jest dalsza poprawa bezpieczeństwa, obniżenie kosztów i zmniejszenie opóźnień. To z kolei ma doprowadzić do obniżenia zużycia paliwa, dzięki czemu linie lotnicze będą mogły zredukować emisje CO2 o szesnaście milionów ton i obniżyć swoje koszty o 2-3 mld euro rocznie.

Oznacza to pełną reformę europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Bedzie ona miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ruchu lotniczego, którego wielkość ma zgodnie z oczekiwaniami ulec podwojeniu do 2020 r. Korzyści z nowych przepisów odniosą nie tylko pasażerowie, ale także przewoźnicy towarowi oraz lotnictwo wojskowe i prywatne. Pakiet przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy w sektorze lotnictwa, oraz przyniesie korzyści europejskim producentom, którzy znajdą się w pierwszej linii innowacji w dziedzinie technologii zarządzania ruchem lotniczym (tzn. systemów satelitarnych takich jak Galileo, datalink, etc), co da im przewagę nad konkurencją na światowych rynkach.

– Pakiet przyniesie korzyści wszystkim stronom, tzn. zarówno pasażerom, jak i europejskiej gospodarce oraz środowisku naturalnemu. Przestrzeń powietrzna Europy jest nadal rozdrobniona, co powoduje, że loty są średnio o 49 km dłuższe, niż to konieczne. Celem naszego wniosku jest umożliwienie skrócenia kolejek samolotów oczekujących na start i lądowanie, dzięki czemu pasażerowie będą częściej lądować na czas. Poza tym pakiet zwiększy bezpieczeństwo lotnictwa i uczyni je bardziej ekologicznym, jednocześnie poprawiając przepustowość – mówi Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

W nowym pakiecie kwestie ochrony środowiska stanowią centralne zagadnienie w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – oczekuje się, że poprawa zarządzania ruchem lotniczym przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, za które odpowiada lotnictwo. Spodziewane są oszczędności rzędu do 10 % na jeden lot, co oznacza redukcję emisji CO2 o 16 mln ton rocznie i obniżenie rocznych kosztów o 2,4 mld euro.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj