Bank Ochrony Środowiska oraz Polski Fundusz Rozwoju podpisały w poniedziałek porozumienie w sprawie finansowania inwestycji w zielone ciepłownictwo, w tym spalarnie odpadów. Jego realizacja ma pozwolić na szerokie finansowanie ekologicznych inwestycji w energetykę cieplną, obejmujące zarówno modernizację dotychczasowych, jak i budowę nowych jednostek. Beneficjentami będą głównie samorządy, ale możliwe jest również finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

BOŚ, wspólnie z PFR, chcą zaoferować program finansowania i doradztwa dla podmiotów wytwarzających, obracających i dystrybuujących energię cieplną. Program ma na celu modernizację instalacji oraz budowę nowych jednostek wytwórczych, w tym spalarni odpadów.

Ograniczenie emisji i ochrona środowiska

Technologia termicznego przekształcania odpadów pozwala na wytwarzanie elektryczności oraz energii cieplnej ze spalania odpadów komunalnych. To rozwiązanie jest szeroko stosowane na świecie i pozwala na ograniczenie emisji związanych zarówno z pozyskaniem ciepła oraz elektryczności, jak i tych powstałych w wyniku rozkładu śmieci. Obszar ten daje samorządom możliwość zabezpieczenia potrzeb cieplnych swoich mieszkańców, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i dbałości o środowisko naturalne.

– Mamy doświadczenie w tym obszarze, finansowaliśmy już nowoczesną spalarnię śmieci w Olsztynie, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że tego typu rozwiązania są niezwykle efektywne, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym” – mówi Wojciech Hann, prezes BOŚ.

Większe bezpieczeństwo energetyczne

Porozumienie ma zapewnić realną możliwość większego wsparcia dla rozproszonej i zielonej energetyki, co bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

– Inwestycje typu ITPO to także ekologiczny sposób na pozbycie się śmieci, które w innym wypadku musiałyby trafić na wysypisko. Dzięki temu odpad zostaje przekształcony w zasób, co zbliża nas do gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Marzena Koczut, wiceprezes BOŚ.

Główną osią oferty jest współpraca BOŚ-PFR, ale udało się dobrać grono doradców technologicznych, ekspertów rynku, przedstawicieli administracji i kluczowego polskiego producenta, Rafako.

– Wszystko po to, aby samorządy miały poczucie maksimum komfortu i efektywności naszych działań – ocenia Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Czytaj więcej

Skomentuj