Podpisano umowę na dofinansowanie budowy bulwarów nadnarwiańskich w Łomży. Bulwary położone będą na lewym brzegu rzeki.

I etap przedsięwzięcia to między innymi wykonanie 580 m ciągu pieszego i rowerowego, przystani wodnej, mariny, hangaru, infrastruktury towarzyszącej i oświetlenia, dróg  dojazdowych, zieleni. Ściany nabrzeża przystani i mariny zostaną wykonane jako ścianka szczelna. Zaplanowano wyposażenie w urządzenia do utrzymania, małą architekturę i zakup sprzętu wodnego. Marina o wymiarach 40 x 30 m – będzie przeznaczona do obsługi małych jednostek pływających. Hangar – to budynek parterowy 6,26 x 21,25 m. o powierzchni użytkowej 130,5 m kwadratowych i kubaturze 406 m sześciennych. Plac manewrowy w porcie będzie zawierał dojazd cysterny do bunkrowania statków i wozu asenizacyjnego. Zostanie wykonana sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, przepompownia, kanalizacja deszczowa.

Cel główny projektu to wykorzystanie walorów położenia Łomży nad Narwią poprzez rozwój turystyki, sportu i rekreacji. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności Łomży dzięki wykorzystaniu walorów położenia miasta nad Narwią, rozwoju turystyki, sportu i rekreacji oraz wdrożenia nowych produktów turystycznych, w tym wydłużających sezon turystyczny. W bezpośrednim sąsiedztwie mariny zostanie wyznaczone i ogrodzone pole namiotowe wyposażone w kontenery sanitarne podłączone do infrastruktury technicznej.

Projekt pt. „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap” będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

źródło: lomza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj