Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisał powstającą w Bydgoszczy ekoelektrociepłownię na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). To kolejna ważna decyzja, po pozwoleniu na użytkowanie, niezbędna do funkcjonowania instalacji.

ZTPOK ze statusem RIPOK

W poniedziałek, 26 października Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Sejmiku Nr XXVI/435/12 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012–2017 z perspektywą na lata 2018–2023” z 24 września 2012 r. poprzez dokonanie wpisu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego.

– Status RIPOK dana instalacja uzyskuje poprzez jej ujęcie w uchwale wykonawczej do WPGO, a to z kolei pozwala na przetwarzanie w instalacji określonych w ustawie o odpadach grup odpadów, co do których obowiązuje zasada regionalizacji. Takimi odpadami są między innymi zmieszane odpady komunalne, które będą przetwarzane w ZTPOK – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura odpowiedzialnej za budowę bydgoskiej elektrociepłowni.

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 38 ust. 5) instalacja uzyskuje status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z dniem ogłoszenia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Jest już pozwolenie na użytkowanie

W połowie września przeprowadzone zostały kontrole Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu, warunkujące udzielenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie ZTPOK w Bydgoszczy.

– Biorąc pod uwagę prawo budowlane i kwestie związane z użytkowaniem inwestycji, pozwolenie na użytkowanie, które otrzymaliśmy jest kluczową dla nas decyzją – tłumaczy Konrad Mikołajski.

Ponadto przeprowadzona została obowiązkowa kontrola przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wszystkie te dokumenty były niezbędne do wpisania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), co wymagane jest przepisami ustawy o odpadach dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 lipca udzielił spółce ProNatura pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji wchodzących w skład Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Ernsta Petersona 22. Decyzja ta obejmuje wszystkie sektory wpływu działalności instalacji na środowisko i określa zasady wprowadzania substancji lub energii do środowiska. Posiadanie tej decyzji stanowiło warunek konieczny dla rozpoczęcia objętego próbami końcowymi rozruchu technologicznego zakładu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj