Spółka REMONDIS Bydgoszcz złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w związku z modernizacją i hermetyzacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy.

17 sierpnia wniosek o pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją dotyczącą inwestycji wpłynął do Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Podczas lipcowego posiedzenia Rady Społecznej założenia projektu budowlanego poznali przedstawiciele mieszkańców osiedla Siernieczek.

Inwestycja posiada już decyzję środowiskową i warunki zabudowy. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jest kolejnym krokiem inwestora, który powinien jeszcze bardziej przybliżyć moment rozpoczęcia modernizacji. W związku z tym Remondis Bydgoszcz czeka na wydanie opinii czy zostały spełnione wszystkie warunki do wydania pozwolenia na budowę.

– Chcemy jeszcze w tym roku rozpocząć prace budowlane. Dzięki inwestycji, bydgoska instalacja będzie jedną z najnowocześniejszych w kraju i będzie spełniała standardy najlepszych dostępnych technik (BAT). Zastosowane rozwiązania zwiększą efektywność zagospodarowania odpadów. Pozwolą również wyeliminować występujące, zwłaszcza w okresie letnim, uciążliwości zapachowe zgłaszane przez okolicznych mieszkańców – mówi Leszek Pieszczek, członek zarządu REMONDIS Bydgoszcz.

Hermetyzacją zostanie objęta kompostowania, a w drugim etapie przebudowana zostanie sortownia. Dzięki inwestycji rozładunek odpadów oraz proces ich zagospodarowania przebiegać będą w zamkniętych halach wyposażonych w biofiltry oczyszczające powietrze oraz system podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 40 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj