Radni w Biesiekierzu przyjęli gminny program usuwania wyrobów azbestowych. Z azbestowymi odpadami gmina chce uporać się do 2012 roku.

Dokument umożliwi gminie ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych i tych przeznaczonych na ochronę środowiska. Program zawiera szczegółowy harmonogram usuwania wyrobów z azbestem, a także określa sposoby ich unieszkodliwiania.
 
W gminie Biesiekierz, jak się szacuje, jest około 140 tys. metrów kwadratowych eternitowych dachów. W pierwszej kolejności azbestowe płyty mają być usunięte z miejsc, w których najbardziej zagrażają ludziom i zwierzętom, czyli z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

źródło: gk24.pl

Czytaj więcej

Skomentuj