Jest co najmniej 16 trendów dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), które dotyczą sektora wodnego. Rozmawiano o nich w Poznaniu podczas Konferencji “Wpływamy na świat – trendy i dobre praktyki CSR”, organizowanej przez firmę Aquanet.

Łukasz Smolarek, w przedstawionym raporcie, jako jedno z kluczowych zadań w kształtowaniu odpowiedzialnego społecznie biznesu wskazał troskę o wodę jako kluczowy zasób przyrody. “Czysta woda i warunki sanitarne to jeden z celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego sedno i charakter wybrzmiewają w opisie celu nr sześć: „zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi”, zauważył.

Technologia, środowisko, społeczeństwo

W raporcie opartym na 153 badaniach z Polski i świata Łukasz Smolarek podzielił trendy w CSR na trzy sektory: technologia, środowisko i społeczeństwo.

W sektorze działań na rzecz społeczeństwa są to np. ograniczanie zużycia wody do niezbędnego minimum, zarządzanie jej obiegiem w mieście, odpowiedzialne wykorzystanie wody w przemyśle, promocja wody jako elementu aktywnego i zdrowego trybu życia, działania na rzecz życia morskiego, czy wspieranie nowych trendów w urbanistyce (osiedla na wodzie).

W obszarze środowiska dobry CSR powinien oznaczać troskę o zapobieganie, ale i dostosowanie się do zmian klimatu, działania zapewniające wszystkim odpowiednie warunki sanitarne – czystą wodę pitną i infrastrukturę kanalizacyjną, wspieranie odpowiedzialnego rybołówstwa, a także tworzenie zamkniętych obiegów wody i wykorzystywanie jej ponownie oraz aktywność na rzecz zmniejszenia ilości plastiku w morzach i oceanach, np. przez promowanie picia wody z kranu.

W dziedzinie technologii są to np. nowe rozwiązania, produkty i usługi, które pomagają zarządzać wodą,dbać o jej wysoką jakość,  zarządzanie wodą w domu lub wspieranie produktów, które generują minimalny lub zerowy ślad wodny.

Co robi się w Polsce?

W branży wodnej działania w obszarze CSR należą wciąż Polsce do nowości.

Najbardziej upowszechnione jest promowanie wody z kranu. Działanie to nie ma wymiaru biznesowego, bowiem związane jest z dużymi kosztami, a nie przynosi zysku. Inne obszary to wspieranie środowisk wykluczonych (np.poznański Aquanet przez pracowniczy wolontariat wspiera m.in. akcję rozdawania posiłków na dworcu) lub wpisywanie się w ważne wydarzenia na mapie lokalnej (np. wsparcie renowacji obiektów historycznych).

Magdalena Brzezińska z Grupy Żywiec podkreślała podczas poznańskiej konferencji, że na Społeczną Odpowiedzialność Przedsiębiorstw trzeba dziś spojrzeć nie jako działanie PR, poprawiające relację z klientem i tworzące dobry wizerunek, ale jako sposób na poszukiwanie takich dróg rozwoju firmy, które przy okazji rozwiązują problemy współczesności.

Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w branży wod-kan poświęcona będzie jedna z sesji podczas kongresu Envicon Water, który w dniach 17-18 czerwca odbędzie się w Warszawie.

 

Źródło: Woda – trendy CSR, AQUANET SA, White Leaf, Poznań 2019.

 

Czytaj więcej

Skomentuj