Ministerstwo Środowiska popiera działania Grupy Energa zmierzające do budowy stopnia wodnego na Wiśle w pobliżu Włocławka. Przedsiębiorstwo w najbliższych dniach podejmie decyzję o terminie przystąpienia do realizacji inwestycji. Ministerstwo oczekuje na decyzję Energi do 15 kwietnia br.

Inwestycja, finansowana z pieniędzy Grupy, poprawi bezpieczeństwo budowli piętrzących stopnia wodnego Włocławek oraz bilans energetyczny kraju, zwiększając udział energii ze źródeł odnawialnych.

W sytuacji, kiedy Energa nie poinformuje o swoich planach w ustalonym terminie, Minister Środowiska będzie musiał wydać decyzję o budowie progu stałego bezpośrednio poniżej Włocławka. Dalszy wzrost zagrożenia spowoduje również konieczność wystąpienia do Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o zmianę pozwolenia wodno-prawnego, polegającą na obniżeniu piętrzenia i wyłączeniu elektrowni wodnej z eksploatacji.

Bezpieczeństwo zapory we Włocławku jest dla Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego sprawą niezwykle istotną. Przypomnijmy, że zgodnie z jego decyzją, na zaktualizowanej liście indykatywnej z 30 stycznia 2009 r., w poz. 3.1-7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umieszczono założenia wariantu "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego". Obejmują one doprowadzenie do pożądanego stanu technicznego obiektów stopnia i zbiornika wodnego Włocławek, a także czaszy zbiornika.

Na obszarze zbiornika i terenów przyległych przewiduje się przebudowę obiektów piętrzących stopnia wodnego (Włocławek) – m.in. poprawę stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej; rozbudowę automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia (ASTKZ); remont jazu, śluzy i awanportów; przebudowę przepławki dla ryb. Drugim działaniem ma być rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i zapory bocznej Borowiaczki (Płock, gmina Słupno) – m.in. modernizacja lub budowa prawego obwałowania Wisły oraz lewego obwałowania Słupianki; wykonanie prawego obwałowania Słupianki przechodzącego w lewe obwałowanie Rosicy, będące równocześnie obwałowaniem Wisły. Trzecim działaniem jest makroniwelacja w czaszy zbiornika, przebudowa zapór bocznych Jordanów – Tokary i Duninów, (Płock, gmina Płock i gmina Nowy Duninów) – m.in. modernizacja zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie; przebudowa zapory bocznej zbiornika Włocławek w Nowym Duninowie; odtworzenie "rynny" ułatwiającej spływ wielkich wód, lodów i pracę lodołamaczy.

Prace projektowe dotyczące rozbudowy wałów wstecznych Słupianki i zapory bocznej Borowiczki są w trakcie realizacji. Dla pozostałych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił już przetargi.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2009-2015, jego orientacyjny koszt całkowity to 152,55 (mln PLN), a szacunkowa kwota dofinansowania z UE to 99,16 (mln PLN).

 
Źródło: www.mos.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj