Urząd Miasta Krakowa jest organizatorem bezpłatnego szkolenia dla nauczycieli w ramach pilotażowego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami „Czysta Akcja Kraków”. Projekt jest adresowany też do wszystkich krakowskich przedszkoli, gimnazjów i liceów. W jego programie przewidziano m.in. prezentację koncepcji ścieżki edukacyjnej „Czysta Akcja Kraków”, umożliwiającej prowadzenie interaktywnych, „zielonych” lekcji oraz zajęcia z wiedzy o ekologii i recyklingu. Dodatkowo nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie technik wpływu i kształtowania postaw proekologicznych.
Projekt współfinansowany przez UE odbędzie się dwuetapowo. Pierwsze zajęcia rozpoczną się pod koniec września, kolejne w połowie października.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj