Instalację do produkcji energii z biogazu oddano do użytku 18 lipca br. na składowisku odpadów komunalnych w Sobuczynie-Młynku k. Częstochowy. Z prądu wyprodukowanego przez generator o mocy 300 kW można by oświetlić 80 km drogę. Docelowo na składowisku ma być wytwarzane 3,5 MW. Aby doprowadzić gaz do generatora, wykonano ponad 20 ujęć – komór, z których gaz jest doprowadzany do generatora. Instalację sfinansowała firma ENER-G Polska, natomiast częstochowska spółka komunalna będzie otrzymywać 50% zysku ze sprzedaży energii do sieci energetycznej, a po 12 latach instalacja w całości przejdzie na jej własność. Energia elektryczna popłynie linią przesyłową spółki Enion, zarządzającą energetyką w Częstochowie i północnej części woj. śląskiego. Dziennie na składowisko CzPK dociera 1500 ton odpadów, rocznie trafia tam 300 tys.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj