W niedzielę zakończyła się Konferencja Klimatyczna w Durbanie (RPA), na której przyjęto pakiet rozwiazań prowadzacych do nowego porozumienia klimatycznego w 2015 r.

Przyjęty plan działania ma doprowadzić najpóźniej do 2015 r. do stworzenia nowego prawnie wiążącego porozumienia prawnego, które obejmie wszystkie kraje Konwencji klimatycznej i 100 proc. emisji gazów cieplarnianych w tej grupie. Dotychczas obowiązujący Protokół z Kioto nakładał obowiązki redukcyjne tylko na grupę krajów rozwiniętych. Podczas szczytu zapadła też decyzja, że Unia Europejska przyjmie też drugi okres Protokołu z Kioto – po 2012 r.

– To historyczny przełom w walce ze zmianami klimatu – podkreśla Marcin Korolec, minister środowiska odpowiedzialny za negocjacje w imieniu prezydencji. 

Na szczycie zapadło też szereg innych ważnych decyzji, m.in. sposób działania Zielonego funduszu finansowego (Green Climate Fund), który miałby wspierać działania na rzecz przystosowania do zmian klimatu i redukcji emisji szczególnie w krajach rozwijających się.

Minister środowiska, Marcin Korolec, który w mieniu prezydencji w Radzie UE prowadził negocjacje razem z unijną komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard, podsumowując szczyt mówił: – To osiągnięcie można porównać tylko z decyzją z 1995 r., która doprowadziła do stworzenia jedynego prawnie wiążącego porozumienia dla klimatu: Protokołu z Kioto. Wynik szczytu z Durbanu zaprowadzi nas do stworzenia do 2015 r. prawnie wiążącego porozumienia, które obejmie wszystkie kraje. To porozumienie kosztowało nas mnóstwo pracy. Bez wstydu można powiedzieć, że to sukces polskiej prezydencji, sukces Unii i światowej społeczności. 

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj