1 / 6

W Polsce wiele terenów zagrożonych jest suszą. Dlatego tak ważne jest zagospodarowanie wody deszczowej.

– Musimy zacząć patrzeć na deszczówkę jak na skarb, zasób a nie jak na coś, czego należy się pozbyć z miasta – powiedział prof. dr hab. Maciej Zalewski podczas wystąpienia inaugurującego pierwszą część Stormwater 2020 poświęconą wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatycznych.

Prof. Zalewski mówił m.in. o korzyściach płynących z wdrażania ekohydrologii. Wskazywał na potrzebę rozwiązań systemowych i edukację społeczeństwa poprzez pokazywanie pozytywnych skutków podejmowanych działań (np. obniżenie temperatury o kilka stopni dzięki zalesieniu wokół budynków obniża zużycie energii). Na przykładzie Etiopii, gdzie testowano różne rozwiązania w zakresie hydrologii, pokazał, jak odpowiednie zagospodarowanie deszczówki w rolnictwie wpływa na jakość plonów i wzrost bioróżnorodności.

W Polsce 45,6 proc. terenów zagrożonych jest suszą rolniczą, 95,3 proc. hydrologiczną, 68,9 proc. hydrogeologiczną. Dlatego działania przeciwdziałające suszy są nie tylko potrzebne, ale przede wszystkim konieczne.

Pieniądze na retencję i zmiany klimatu

Trwają prace nad Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) na lata 2021-2027 mającym na celu skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi, zwiększanie retencjonowania wód, edukację, koordynację działań powiązanych z suszą oraz stworzenie instrumentów finansowych wspierających działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. O znaczeniu projektu i warunkach dofinansowania mówiła dr Małgorzata Stolarska. Obecnie trwają konsultacje społeczne PPSS. Proces legislacyjny (PPSS otrzyma rangę rozporządzenia) powinien zakończyć się pod koniec roku.

Uczestnicy gdańskiej konferencji, dzięki Annie Czyżewskiej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogli się również dowiedzieć, na czym polega projekt Agenda Miejska, który w Warszawie niewiele wcześniej zaprezentował minister klimatu Michał Kurtyka. Ma on na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie. W ramach projektu będzie można otrzymać wsparcie finansowe m.in. na inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych i rozwój zieleni miejskiej.

Deszczówka pod kontrolą

W ramach drugiej sesji zaprezentowano rozwiązania związane z zagospodarowaniem deszczówki wdrożone nie tylko w Polsce, ale również w krajach takich jak Dania czy Indie. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr hab. inż. Agnieszki Generowicz z Politechniki Krakowskiej, która przedstawiła, w jaki sposób w Krakowie wykorzystuje się deszczówkę do mycia ulic. Inni prelegenci mówili o wykorzystaniu deszczówki w parkach, na stacjach benzynowych przy autostradach oraz w zakładach produkcyjnych.

Ostatnią sesję poświęcono rozwiązaniom informatycznym wspierającym monitorowanie opadów i zarządzanie deszczówką. I znów najciekawsze okazały się rozwiązania z Krakowa, które przedstawił Marcin Glixelli z MPWiK S.A. Kraków. Pokazał on, jak system monitoringu opadów ułatwia racjonalizację zarządzania kanalizacją.

Więcej informacji z kategorii “Wodociągi i kanalizacja”

Czytaj więcej

Skomentuj