Pieniądze otrzymało województwo świętokrzyskie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach PROW 2014-2020. Fundusze mają być przeznaczone dla gmin na gospodarkę wodno-ściekową oraz dla Lokalnych Grup Działania.

– W bieżącej perspektywie nasz region otrzymał już 334 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dochodzą dodatkowe pieniądze, to prawie 50 milionów złotych – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Wieś potrzebuje wsparcia

– Świętokrzyska wieś wymaga ogromnego wsparcia. Zbilansowaliśmy potrzeby na obszarach wiejskich i okazało się, że potrzeba około 2 mld złotych. W tym, największe środki trzeba przeznaczyć na gospodarkę wodno-ściekową, ponieważ zaledwie 33 procent wiejskich gmin ma kanalizację – mówił Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę oczyszczalni ścieków, ujęć wody lub stacji uzdatniania wody. Dofinansowaniem z tej puli może być objęta także budowa przydomowych oczyszczalni. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 2 mln zł.

Do tej pory w ramach operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej samorząd województwa zawarł 57 umów na kwotę dofinansowania ponad 70 mln złotych.

Fundusze dla Lokalnych Grup Działania

W sumie z 334 mln złotych z PROW, jakie otrzymało Świętokrzyskie do tej pory udało się podpisać umowy na kwotę ponad 305 mln, co stanowi 92% przyznanych środków. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Programu LEADER z Lokalnymi Grupami Działania. Teraz także na ten program region otrzymał dodatkowe 23 mln złotych.

– Cieszę się, że te pieniądze będą wspierać Lokalne Grupy Działania, bo to one są sercem naszych wsi i miasteczek i to one są ważnym ośrodkiem integracji społecznej. To jest ogromne wsparcie dla świętokrzyskiej wsi i dla Ziemi Świętokrzyskiej – mówiła Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki.

Czytaj więcej

Skomentuj